Preventief Medisch Onderzoek Mentaal Plus

Uitgesproken lichamelijke klachten kunnen veroorzaakt worden door mentale of psychische factoren. Indien deze klachten niet als lichamelijk kunnen worden gediagnosticeerd kan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) Mentaal Plus zinvol zijn, om psychische en mentale oorzaken op het spoor te komen. Bij het PMO Mentaal Plus komen alle onderdelen aan bod van een PMO, uitgebreid met neuropsychologisch en neurologisch onderzoek door middel van testonderzoeken, lichamelijk onderzoek en een vraaggesprek met een neuropsycholoog.

Onderdelen van het onderzoek zijn:

  • Aanvullende en verdiepende vragenlijsten
  • Basis persoonlijkheidsonderzoek door een klinisch psycholoog

Op indicatie kan een MRI-onderzoek van de hersenen, EEG, EMG nodig zijn, waarin wij u graag adviseren binnen ons gespecialiseerde netwerk in de gezondheidszorg. Zowel in Nederland als in het buitenland.

Een PMO Mentaal Plus wordt veelal na een PMO op indicatie ingepland.