Preventief Medisch Onderzoek voor de man

Bij het Preventief Medisch Onderzoek voor de man (PMO Man) komen alle onderdelen aan bod van een PMO, uitgebreid met een aantal voor de man relevante onderzoeken, die worden uitgevoerd door een uroloog:

  • Uroflowmeting
  • Blaas residumeting
  • Echo van de prostaat

Indien tijdens het consult met de internist blijkt dat extra onderzoeken noodzakelijk zijn worden deze, voor zover mogelijk, direct uitgevoerd door de uroloog.

Duur van het totale onderzoek PMO Man bedraagt circa 4 uur.