Preventief Medisch Onderzoek voor de vrouw

Bij het Preventief Medisch Onderzoek voor de vrouw (PMO Vrouw) komen alle onderdelen aan bod van een PMO, uitgebreid met een aantal voor de vrouw relevante onderzoeken. Na een uitgebreid gesprek met de gynaecoloog zijn in overleg de volgende aanvullende onderzoeken mogelijk:

  • Vaginale echo
  • Bacterieel/viraal onderzoek door kweek
  • Baarmoederslijmvliesonderzoek

De radioloog verzorgt een echo van de mammae (borsten).

Op indicatie kan een PMO Vrouw worden uitgebreid met een onderzoek naar botontkalking (osteoporose). Indien tijdens het consult met de internist blijkt dat extra onderzoeken noodzakelijk zijn worden deze, voor zover mogelijk, direct uitgevoerd door de gynaecoloog.

Duur van het totale onderzoek PMO Vrouw bedraagt circa 4 uur.