Preventief Medisch Onderzoek voor de vrouw

Bij het Preventief Medisch Onderzoek voor de vrouw (PMO Vrouw) komen alle onderdelen aan bod van een PMO, uitgebreid met een aantal voor de vrouw relevante onderzoeken, welke worden uitgevoerd door een gynaecoloog:

  • Vaginale echo
  • Bacterieel/viraal onderzoek door kweek
  • Baarmoederslijmvliesonderzoek
  • Echo Mammae

Op indicatie kan een PMO Vrouw worden uitgebreid met een onderzoek naar botontkalking (osteoporose). Indien tijdens het consult met de internist blijkt dat extra onderzoeken noodzakelijk zijn worden deze, voor zover mogelijk, direct uitgevoerd door de gynaecoloog.

Duur van het totale onderzoek PMO Vrouw bedraagt circa 4 uur.